Zbog obilne kiše i lošeg vremena odgađaju se akcije čišćenja okoliša na području općine Gračac, planirane za 05.06.2020.

Akcije će se održati iza 15.06.2020, a o točnom datumu i vremenu Zelene čistke Gračac, građani, volonteri i šira javnost biti će obaviješteni na vrijeme, kako bi se mogli uključiti.

Kreativno natjecanje "Mašti na volju za budućnost bolju" produžuje do 20. 4. 2020 (do 00:01) za sve učenike svih osnovnih i srednjih škola na području obuhvata projekta, te za djecu vrtićke dobi.