Benkovac, 30 .6. 2020.

1. Glavica Grubića     

2. Benkovačko selo – borova šuma u blizini sajmišta

Gračac, 26 .6. 2020.

1. Zrmanja – divlje odlagalište Zrmanja uz put prema Palanci    

2. Velika Popina – kod izvora kod Novakovića

Lovinac, 12. 6. 2020.