Edukativno informativna kampanja i aktivnosti koje se provode u sklopu kampanje Recikliraj- u budućnost, okoliš i zdravlje investiraj ili kraće Recikliraj – investiraj" ima za cilj informirati, educirati, motivirati i ponuditi savjete i olakšati provedbu promjene navika građana u gospodarenju otpadom.

Cilj kampanje je pravilno zbrinjavati otpad i prikupljati što veće količine otpada u reciklažnom dvorištu, na zelenim otocima i na kućnom pragu u odgovarajuće spremnike. Budući da je jedan od važnih ciljeva projekta svake godine povećati količinu prikupljanog otpada u reciklažnom dvorištu o ćemu će se vodite evidencija i statistike, važan je doprinos svih stanovnika područja na kojem se projekt provodi. Nakon prve godine provedbe očekuju se znatna povećanja u masi odloženog otpada kao i percepcija čišćeg okoliša i urednijih ulica, kao i smanjenje otpada na deponiji i divljim odlagalištima.

Edukacijom i informiranjem građana želi se postići veća razina osviještenosti i pravilno odvajanje otpada te smanjenje neodgovornog odlaganja otpada u okoliš.

U sklopu projekta održati će se stručne tribine, o održivom gospodarenju otpadom radionice za djecu i mlade, akcije čišćenja okoliša i obilježavanje Dana planeta Zemlja.

 

 • Čišći i zdraviji okoliš
 • Bez otpada na ulicama, u potocima i u prirodi
 • Bez neugodnih mirisa na zelenim otocima
 • Za uredne i čiste ulice i trgove
 • Kupujte manje i samo ono što zaista trebate.
 • Pri odlasku u trgovinu ili na tržnicu sa sobom nosite platnenu vrećicu, torbu ili klasičnu košaru koja je idealna za kupnju voća i povrća.
 • Cirkulirajte predmete - poklonite, donirajte.
 • Popravite odjeću i obuću koja se može popraviti.
 • Kućanske uređaje kupujte od proizvođača koji imaju dužu garanciju, osiguran servis i koji zbrinjavaju elektronički otpad.
 • Staklenke i plastične posude sa poklopcem prenamijenite u spremnike za čuvanje hrane ili za nošenje hrane na posao.
 • Recite ne plastičnim vrećicama u uvijek sa sobom nosite platnenu vrećicu.
 • Umjesto papirnatih ručnika koristite klasične pamučne kuhinjske krpa koje su višenamjenske.
 • Umjesto papirnatih, izbjeljenih filtera za kavu i čaj koristite one od recikliranog papira ili klasična metalna cjedila.
 • Umjesto baterija koje sadrže živu i kadmij, kupujte litijske punjive baterije, koje možete višestruku koristiti i jednostavno puniti na struju.

Upcycling – označava niz postupaka često i kreativne prirode putem kojih nekom predmetu dajemo novu uporabnu vrijednost i produžujemo životni vijek. Primjeri upcyclinga su prenamjena i prekrajanje komada odjeće u nove predmete, platnene torbe ili u drugačije modele.

Jednostavan primjer je bojanje predmeta koji ima mrlju u tamnu boju (obično crnu ili tamno plavu) kako bi traperice bile i dalje nosive ili prekrajanje u torbu.